نیمیم زآب وگل
دانم یقین که ماهرخی قاتل منست

 .....

رفتی و نام تو ز زبانم نمی‌رود
و اندیشه‌ی تو از دل و جانم نمی‌رود
گرچه حدیث وصل تو کاری نه حد ماست
الا بدین حدیث زبانم نمی‌رود
تو شاهدی نه غایب ازیرا خیال تو
از پیش خاطر نگرانم نمی‌رود
گریم ز درد عشق و نگویم که حال چیست
کاین عذر بیش با همگانم نمی‌رود
خونی روانه کرده‌ام از دیده وین عجب
کز حوض قالب آب روانم نمی‌رود
چندان چو سگ به کوی تو در خفته‌ام که هیچ
از خاک درگه تو نشانم نمی‌رود
ذکر لب تو کرده‌ام ای دوست سالها
هرگز حلاوتش ز دهانم نمی‌رود
از مشرب وصال خود این جان تشنه را
آبی بده که دست به نانم نمی‌رود
دانم یقین که ماه رخی قاتل من است
جز بر تو ای نگار گمانم نمی‌رود
آبم روان ز دیده و خوابم شده ز چشم
اینم همی نیاید و آنم نمی‌رود
از سیف رفت صبر و دل و هردم اندهی
ناخوانده آید و چو برانم نمی‌رود
                                                               سیف فرقانی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
ائتلاف!!!!!!!!!!

...

شام است وتیغ خورشید  زندانی غلاف است

                                                                     شمشیرها ! بخوابید! دعوا  سر لحاف است

آن سویکی که با گرگ ٫سرگرم گاوبندی ست

                                                                 این سو یکی که با خود٬ مشغول ائتلاف است

شعرسفر مخوانید!  شاعر اسیر زلف  است

                                                                   ازکربلا مگویید !حاجی  ٬ در اعتکاف است

مردان٬ همیشه مرد اند  آماده ی٬  نبرد اند

                                                               آری! ولی نه امشب! امشب٬ شب زفاف است

دیروز  عقده ها را    گفتیم  و    وا نکردیم

                                                                 حالا ببین! که سرنخ ٫ پیچیده  درکلاف است

شام است  وآسمان در   نورستاره غرق است

                                                                  اما ستاره ی صبح  آنسوی  کوه قاف  است

                                                                                                                                                     امید مهدی نژاد

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
يک زن

...

یک زن پر از ساغـر پراز پیمانـه یـک زن 

یک زن پـر از جادو پـر از افسانه یک زن

یک خالـکوبی  اول  یک اسم یــــک حرف

یک سر- سری افتاده بر یک شانه-یک زن

یک زن ولی اندوهگین در فـکر یک مـــرد

یـــک مــرد امـــا کـامـلا دیـــــوانه یــک زن

مـردی که روی بوم قـلـبش کـرده تصــویر

یک شاخه گل یک شمع یک پروانه یک زن

مردی که جز این ها خیالی در سرش نیست

شغـل منـاسـب... بعـد هـم........ یـک خـانه....... یـک زن

                                                                                                                                          هاشم بهروز

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
اطلاعیه

...

اطلاعیه هوا شناسی:

                         باز کنید راه را ، برف جدید می رسد

                                                     مژده دهید شهر را برف شدید می رسد

...

  اطلاعیه جمعی از دانش آموزان کوشا: 

                                                       کرم نما و فرود آ که خانه خانۀ توست!.....

                                                                                                                         رضا رفیع

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
دودوتا=چهارتا

...

مویت راضرب* در باد کن ...من مساوی= می شوم با صفر۰

...

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف