نیمیم زآب وگل
که در پناه تو امن است !!!

.

       رها شدیم  رها ! مثل روح  بی جسدی

                                                                     نه با  توایم نه بی تو چه روزگار بدی

      رها شدیم  در آیینه های   تو د ر تو

                                                                    چه ازدحام عجیبی چه شهر بی عددی

     ستاره ای شدم  و د رخودم   درخشیدم 

                                                                   ولی چه سود که چشمی نمیکند رصدی

     مگر به سایه ی نام تو روکنم پس از این 

                                                                   که در پناه تو امن ست     یا علی مددی

                                                                                                                                                                      کاکایی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
بی تو فردايی نيست !!!

.

دزدها  بیدارند  

                    پاسبانها مست اند 

                                            گرد خود می گردی 

                                                                        کوچه ها  بن بست اند

لاله ها  مجروح اند

                           کاسه می گردانند 

                                                   سروها  مسکین اند

                                                                               پای  تا  سر  دست اند

آرزو   بیهوده  ست

                             گرد  خود  می گردیم 

                                                           بی تو  فردایی  نیست 

                                                                                      روز و شب  هم دست اند

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  علی نژاد

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
اين همه ناز !!!

.

        ای  به  خلق  از  جهانیان  ممتاز              چشم خلقی به روی خوب تو باز

        لازمست آنکه دارد اینهمه لطف              که  تحمل  کنندش  این  همه    ناز

        بخورم گر ز دست توست  نبید                نکنم  !  گر خلاف   توست   نماز

        آرزومند  کعبه  را    شرطست                که  تحمل   کند   نشیب   و   فراز

        عاقل    انجام  عشق     می بیند                 تا   هم    اول      نمی کند    آغاز

        جهد کردم  که  دل به کس ندهم               چه  توان  کرد؟ با دو دیده ی  باز

        محتسب  در  قفای   رندان ست               غافل   از   صوفیان      شاهد  باز

        سپرت     می بباید      افکندن                  ای که  دل  می دهی  به  تیرانداز

                                    هرکه  را با  گل  آشنایی  هست

                                    گو برو !  با  جفای  خار  بساز!

                                                                                                                                                سعدی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
در عشق جدی باش!

.

من   حاضرم   پای تو  را بوسه دهم اما!             بوسه خطرناک ست پا را روی  مین مگذار

حالاکه میخواهی به من بوسه دهی لطفا             پایین بیا !  حیفست  ! آن  را  بر جبین مگذار

گفتی حرام  و  رو گرفتی و مرا کشتی              عاشق کشی   را   گردن  دین   مبین    مگذار

من ازتصرف منصرف گشتم توراحت باش          با  رو گرفتن  دور لب    دیوار چین مگذار

من دورم از تو دور!دور دور ! خیلی دور           سودی ندارد !  عینک  نزدیک بین  مگذار

ننگت می آید اسم من  دردفترت  باشد ؟              من اسم  دارم ! جای یادم   آن  و این  مگذار

                                   یک بار جای آبرو در عشق  جدی باش !

                               اسم من  احسان ست بی خود نقطه چین مگذار

                                                                                                                                                         احسان پرسا

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
جواب همچو شکر او دهد که محتاج ست !!

.

ستیزه کن ! که ز خوبان ستیزه شیرین ست

                                                                         بهانه  کن ! که  بتان  را بهانه  آئین ست

وفا  طمع  نکنم   زانک   جور خوبان  را

                                                                    طبیعت ست وسرشتست وعادت ودین ست

اگر ترش   کنی و   رو  ز ما  بگردانی

                                                                   به قاصدست به مکرست وآن دروغین ست

هزار وعده  ده ! آنگه خلاف کن همه را

                                                              که آن سراب که ارزد صد آب خوش این ست

جواب همچو شکر او دهد که محتاج ست

                                                                     جواب تلخ تو  را   صد هزار تمکین ست

برون در همه  را  چون  سگان  کو بنشان

                                                                   که درشرف  سر کوی تو طور سینین ست

 خورند چوب خلیفه   شهان   چو شاه شوند

                                                                        جفای  عشق کشیدن    فن  سلاطین ست

 امام    فاتحه  خواند   ملک   کند   آمین

                                                                      مرا  چو فاتحه خواندم    امید    آمین ست

چنان که مدرسه ی فقه را برون شو هاست

                                                                        بدان که مدرسه ی عشق را قوانین ست

هر آن فریب   کز اندیشه ی  تو  می زاید

                                                                       هزار گوهر  و لعلش  بها  و کابین  ست

                                                                                                                                              

                                                                                                                                                         شمس مولانا

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
سخن برتر از گوهر آمد پديد

.

بعضی جملات جادویی هستند .شاید راست باشند شاید دروغ ! ولی ما را مجبور میکنند که باورشان کنیم.

این هم چند جمله ی جادویی! (اعلب آنها را ازسایت کرم کتاب کش رفته ام.آدرسش این پایین هست)

ـ قفل قفل است  کلیدهای مردد نمی چرخند.

ـ تنها یک سقوط است که جاذبه مسئول آن نیست : فروافتادن درعشق (آلبرت انیشتن)

ـ  کشتی درساحل امن تراست ولی به این خاطر ساخته نشده .

ـ برای اینکه هیچ چیز تغییر نکند  باید همه چیز را تغییر داد.

ـ ثروت از فقر بهترست اما فقط ازنظر مالی .(وودی آلن)

ـ اشتباه دنیا رابه حرکت در می آورد .هرگز از اشتباه مترس!

ـ باید استفاده ی بهینه کرد از عشق ! ولی دل کجاست؟(حسن حسینی )

ـ همیشه بهترین راه را می بینیم  ولی راهی را میرویم که به آن عادت کرده ایم.

ـ اگر سنگ قبری داشتم دلم میخواست روی آن بنویسند: او زمانی مرد که هنوز زنده بود!

ـ مردانی که می کوشند زنان را درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند.(بن بکر)

ـ زندگی فقط همین لحظه ایست که درآن هستیم.

ـ اگر نسبت به دیگران صبور باشیم  پذیرش خطاهای خودمان ساده ترخواهد شد.

ـ ازدواج کنید به هر وسیله که می توانید اگرزن خوبی نصیبتان شد که خوشبخت خواهید شد .و اگرمثل من  گرفتار یک همسر بد بشوید فیلسوف ازآب درخواهید آمد.                                         و این برای هرمردی خوب است.(سقراط)

ـ از موفقیت بدم می آید  زیرا خواستن را در من خوار می کند.

ـ پرنده نر هرشب جفتش را صدا می کرد   هنوز     خبرانقراض نسلش  را                                             در روزنامه نخوانده بود.(علی حمزه ساروی)

ـ خنده دارترین موجودات موجوداتی هستند که وقتی زنده اند محل دفنشان را ازهم می خرند.

ـ هروقت خسته شدی هروقت شکست خوردی   اصلا مهم نیست  دوباره تلاش کن دوباره شکست بخور اینبار بهتر شکست می خوری.(ساموئل بکت)

ـ سنگی در دست دارم. فکر می کنید چند تا عاقل لازم است؟

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
تا ببينيم !!!

.

        کشتی عقل  فکندیم  به  دریای شراب

                                                             تا ببینیم  چه  از آب  برون  می آید

                                                                                                                                                   صائب تبریزی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
مگس نامه !!!

.

آه  ازین  گرمای  طاقت سوز

                    وز هوای  سگ سقط گردان  گرم  دیشب  و امروز

                             وین مگس که می کند  دور سر من  وزوزی  مرموز

                                                                               وبه ایشان گفت باید:  قوزبالا قوز

ای مگس آخرچه می خواهی تو ازجان من مفلس؟

                                                        هان بیا یکباره کارت را بکن آخر چرا فس فس؟!

ازسرشب آمدی اعضای ما راجستجو کردی

                                                  آخرای بدجنس لا کردار

                                                              یا برو جای دگر  یا  لااقل  دست از سرم بردار

این قدرسربه سرم نگذار

                          من شدم عاجز

                                  بس که کردی  نصف شب  دور سرم   وزوز

آه ای بابا ! توهم یک گوش مفتی کرده ای پیدا!

                        می کنی بی خود چرا  داد وهوار  و آبرو ریزی؟

                                             باز اگر یک قطره خون درجسم و جانت بود     یک چیزی

  پس چرا آخرمگس جان ازهمان اول نگفتی حاجت خود را

   ای زصدرت نیکویی تا  ذیل

                              گر به خون بنده داری  میل

                                        کن به سوی خانه ی پرمهر صاحبخانه ام پرواز

حال واحوالی بکن با صاحب منزل

                                          وبرو داخل

                                                گر به روی طاقچه  آرام بنشینی

                                                           بی شک آنجا   خون مخلص را  

                                                                                       درون شیشه می بینی!

                                                                                       

                                                                                                                                            ابولفضل زرویی نصرآباد

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف