نیمیم زآب وگل
شايد..........

...

ازبخشش خود به ما  نشانی بدهد                        یک تکه ی نان واستخوانی بدهد

یک چند  بیا  به او محل نگذاریم                         شاید به خودش خدا  تکانی بدهد

                                                                                                                                       جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
دارد شيخ!!!!!!!!!

..

          روز بحث از رساله دارد شیخ                  شب  حدیث  غساله   دارد شیخ

          بی مریدی   و    نامرادی  را                     همه شب  آه  و ناله  دارد  شیخ

          مال اوقاف و حق ایتام  است                    هرچه قبض و حواله دارد شیخ

          کین  چندین  هزارساله  چرا؟                     با شراب  دوساله   دارد   شیخ

                                     ریخت خونش به پای تاک ابلیس

                                         کینه  زان با پیاله  دارد شیخ

                                                                                                                               حاج میرزا حبیب خراسانی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
اين بشکنم !! آن بشکنم!!

..

باز آمدم  ! باز آمدم  ! تا  قفل  زندان  بشکنم  

                                                                    وین چرخ مردم خواررا چنگال ودندان بشکنم

چرخ ارنگردد گرد دل ! ازبیخ واصلش برکنم 

                                                                     گردون اگر دونی کند  من چرخ گردان بشکنم

خوان کرم گسترده ای مهمان خویشم خوانده ای 

                                                                   گوشم چرا؟ مالی اگر! من گوشه ی نان بشکنم

چون من خراب ومست را درخانه خود ره دهی

                                                                      پس می ندانی اینقدر؟ این بشکنم! آن بشکنم؟

گرپاسبان گوید که هی ! دردم بریزم خون وی

                                                                      دربان اگردستم کشد  من دست دربان  بشکنم

زآغاز عهدی کرده ام   تا جان فدای شه  کنم

                                                                    بشکسته بادا پشت جان ! گرعهد و پیمان بشکنم

نه نه ! منم سرخوان تو  سرخیل مهمانان تو

                                                                      جامی دو پر می  میکنم  تا شرم مهمان بشکنم

ای آنکه اندرجان من ! تلقین شعرم می کنی

                                                                      گرتن زنم  خامش کنم  ترسم که فرمان بشکنم

گرشمس تبریزی مرا  گوید:که هی !آهسته شو

                                                                       گویم که من دیوانه ام  این بشکنم !آن بشکنم!

                                                                                                                                                                                                مولانا

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
بگذار پيش و پس بشود روز عيدفطر .........من با هلال روی تو افطار ميکنم

..

هرچند لطیف وسبز و با احساسی                     معصوم و نجیب و پاک  همچون یاسی

هرچند فرشته ای! ولی می ترسم                      یک روز بفهمم  که  تو هم... الیاسی!!

                                                                                                                                                      مهدی استاد احمد

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
دروغ گفت!!!!!!!!!!۱

..

که گفت؟  پیرزن  ازمیوه میکند  پرهیز                    دروغ گفت ! که دستش نمیرسد به درخت

چوخویشتن نتواند که می  خورد قاضی                    ضرورتست که  بر دیگران  بگیرد سخت

                                                                                                                                                              سعدی شیرازی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
اين قوم...

..

آب این قوم  ننوشیده به هرکس نگرم 

                                                               بر منش منت حق نمکی یا  نانی ست

                                                                                                                                                             طالب آملی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
فرشته های شب قدر

                  .

                 فرشته های شب قدر ! با شما قهرم !
                 تلافی همه ی غصه های امسالم
                 تلافی همه ی آنچه که نوشتید و ...
                 نوشته اند به پرونده های اعمالم ...


                فرشته های شب قدر ! حالتان خوب است !؟
                هزار شکر که خوبید دختران بهشت
                اگر که حال من بی خیال می پرسید 
                هنوز مثل شب قدر سرد و بی حالم


                فرشته های شب قدر ! خنده تان نگرفت !؟
                ز خنگ بازی و بی عقلی همیشه ی من
                قرار بود که قرآن بیاوریم اما ....
                کتاب دیگری انگار بود دنبالم 


               فرشته های شب قدر ! صفحه ی پنجاه !
               ز دام زلف تو دل مبتلای خویشتن است ...
               بسوخت حافظ و در شرط عشق بازی او ...
               شمیم حس غریبی رسید از فالم


               فرشته های شب قدر ! سال سختی بود 
               نگفتنی ست ولی از خدا که پنهان نیست
               فقط خداست که از دوردست می فهمد
               مرا که با همه ی بغض ها نمی نالم ...


               فرشته های شب قدر ! بعد از این پایان !
               هنوز پایه ی گرمی و آشتی هستید !؟
               من و گلایه !؟ چه حرفی ست ! بی خیال شوید
               آهان ! نگاه ! ببینید ! بعد از این .... لالم ....

                                                                                                                                                                                                                                                                           مسعود   دیانی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۳ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
آمد و رفت...

...

و قسم خورده ترین  تیغ  فرود آمد و رفت

                                                                     ناگهان هرچه نفس بود... کبود آمد  و رفت

کودکی   بادیه ای شیر   خطابی  خاموش:

                                                                        پدرم را مگذارید !!  که  زود آمد و رفت

از خم کوچه   پدیدار شد  انبان  بر دوش

                                                                      تا که معلوم شد این مرد که بود آمد ورفت

از کجا  بود؟ چه سان بود ؟ ندانستیمش

                                                                  این قدرهست که بخشنده چو رود آمد و رفت

                                                                                                                                                    محمد کاظم کاظمی

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
خودکشی!!!!!!!!

...

جز اهورا   گر بدانم  من   خدای دیگری  

                                                                  دعوی خلق مرا  دارد   خودم  را میکشم

                                                                                                                                                               اخوان ثالث

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
بعد افطار

...

روزه ها را یک به یک خوردیم و آبی نیز روش

                                                              بعد  افطار  آب   دارد کیف   اما   کم بنوش!!

                                                                                                                                                                اخوان ثالث

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف