نیمیم زآب وگل
درد مشترک

...

آسمان حیاطمان ابری‌ست، شیشه‌هامان همیشه لک دارد
مادرم در سکوت می‌سوزد، قصه‌ای مثل شاپرک دارد

خسته در خانه‌های بالاشهر پشت‌هم رخت چرک می‌شوید
در میان شکسته‌های دلش غمی اندازه‌ی فلک دارد

زخم‌ها مثل روز یادش هست، درد سیلی هنوز یادش هست
پدرم گفته برنمی‌گردد، مادر اما هنوز شک دارد

خواهرم هی مدام می‌پرسد: دستمان خالی است یعنی چه؟
طفلک کوچکم نمی‌داند دست مادر فقط ترک دارد

بغض مادر شکستنی، آنی‌ست، جانمازش همیشه بارانی‌ست
به خدا حاضرم قسم بخورم با خدا درد مشترک دارد

و از آن روز سرد برف‌آلود که پدر رفت و توی مه گم شد
آسمان حیاطمان ابری‌ست، شیشه‌هامان همیشه لک دارد

                                                                                                                                 رضا عزیزی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
گفت تو را چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

...

گفتم شکر است آن  نه دهان! گفت : تو را چه؟

                                                                  گفتم چه نمک هاست در آن !گفت: تو را چه؟

گفتم به خوشی گر لب شیرین  تو  جان است

                                                                  قد  نیز روان است  روان !  گفت: تو را چه؟

گفتم  دهن  تنگ  تو  را   در  لب   خاموش

                                                                 لطفی است که  گفتن  نتوان ! گفت: تو را چه؟

گفتم که  تو جانی و بسی دوست تر از جان

                                                                هم جانی  و هم  شوخ جهان  ! گفت: تو راچه؟

گفتم  رخ تو برگ گل است؛ آمده   بر روی

                                                        خالت خوش وخط ؛ خوشتراز آن ! گفت: تو راچه؟

گفتم  چه   کمند افکن  و  دل بند    فتادست

                                                                  آن گیسوی در  پای کشان ! گفت : تو راچه؟

گفتم  ز ملاحت همه چیزت  به کمال است

                                                                 خندان شد و افسوس کنان ؛  گفت : تو راچه؟

                                                                                                                                                            کمال خجندی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
شيطان شدی خوشم آمد...

...شعر جدید سیمین بهبهانی

" آدم شدی؟ نشدی، نع

بس‌کن زهرزه دویدن:

تا آن بهشتِ خیالی

سگ‌دو زدن، نرسیدن.

.

"تا آستانه‌ی پیری

جان‌کنده‌ای که نمیری

یک‌دم بمیر که سخت است

زهرِ مدام چشیدن!

.

"رامت نکرده سواری؛

برگُرده زخم ِ که داری؟

ای اسب ِ لایق ِ میدان!

حیف از تو بارکشیدن..."

.

"آدم شدم؟ نشدم، نع!

چون گوسفند به مرتع

خواندم ترانه‌ی بع‌بع

کردم نشاط ِ چریدن!

.

"از گلّه گُرگ بسی خورد

ازمانده دزد بسی بُرد

من گرم ِ دُنبه‌تکانی

دیدم چنان‌که ندیدن ...

.

"قصاب می‌رسد از راه

در مُشت، تیغه‌ی خون‌خواه

من سرنهاده به درگاه

آماده بهر ِ بُریدن!

.

"کو آن نمادِ دلیری

آن شیر ِ درخورشیری

خورشید از پس ِ پشتش

برکرده سر به دمیدن.

.

شیطان شدی خوشم آید

آتش مزاج که باید

برخاک سجده نکردن

غیر از خدا نگزیدن.

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
هيچ نداريد اگر که ...

..

ای همه مردم !! دراین جهان به چه کارید؟

 عمر گرانمایه را چگونه گزارید؟

هرچه به عالم بود اگر به کف آرید

هیچ ندارید اگرکه عشق ندارید

وای  شما !!!  دل به عشق اگر نسپارید

                          گر به ثریا رسید ...هیچ نیرزید

                                                                     عشق بورزید..

                                                                                          دوست بدارید!

                                                                                                                                                                 مشیری

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
اندازه ی شيخ قطر!!!!!!!!!

...

با اجازه از هادی خرسندی عزیز  چهار بیت را سانسور کردم ( ببینید چی بوده که سانسور شدش اینه!!!!!)

دیوانه ام از  دست تو    دیوانه ترم  کن                           دیوانه ترین آدم  این بوم  و  برم  کن

محو تو چنانم که  ندارم خبر از خویش                        داری اگر از من خبری پس خبرم کن

خواهم  ز فراقت   بنهم   سر به  بیابان                            لطفا تو بیا منصرف ازاین سفرم کن

آن دست که برسینه  من میزنی ای دوست                     پایین   ترکی  حلقه به دور  کمرم کن

هجر تو درآورده  به  قرآن  پدرم  را                          من که به درک  رحم به حال پدرم کن

قند وشکرست آن لب ودندان که تو داری                     لبخند بزن !!!! تاجر  قند وشکرم  کن

گرحق و حقوق من و عشقم  نشناسی !!                        پس حداقل؛    فکر حقوق  بشرم  کن

با خلق خدا خوبم و با خویش گرفتار                            آسوده  ز  بدخلقی این   یک نفرم  کن

ازخواجه مزن فال که من صبرندارم                              الآنه   و اساعه    قرین  ظفرم   کن

درنقشه ی جغرافیت ای خسرو عالم                           لطفی کن  و  اندازه ی شیخ قطرم  کن

درخط تواین گوشه عمودم به  بطالت                           هندسه اگرهست به یادت  :وترم  کن

ازخانه ی خود تا سرکوی تو درازم                            دورخودت ای یار!  بپیچان! فنرم کن

تا خود نشوم منفجر ازشدت عشقت                          باروت  مرا خیس کن و بی خطرم  کن

من تابع فرمان توام  هرچه  بخواهی                            طاقباز اگر دوست  نداری  دمرم  کن

سیمرغم وبگذار چو ققنوس بسوزم                             کنتاکی ؛فرایدچیکن   بی بال وپرم کن

خواهی که روی تا به سحرپیش رقیبان                 خوب اول شب پیش خودم باش وخرم کن

من سینه زن هیئت عشقم؛  یقه بگشای !                        ممنون ز مزایای  محرم؛ صفرم  کن

تا  چند  ؟ تحمل  بکنم  شام  غریبان                             با وصل خودت ساکن سیزده بدرم کن

گویی غزل عشق و اروتیسم نگویم                             ای شیخ! برو!  صحبت آن  با ... کن

                                      این شیخ  اگر باز سخن گفت  کلامی  

                                    ای خالق این گوش! کرم کرده؛ کرم کن

                                                                                                                                                 هادی خرسندی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
دوستت دا....

...

به صحرا می زنم از عشق تو یا...

         ..  خودم را می کشم ازدست تو تا...

                                    ..  تمام  عالم  و آدم  بدانند..

                                                                        پشیمانم که گفتم : دوستت دا..

                                                                                                                    جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
يک شعله... هر چند کوچک!

..

کولی گرفته ست فالی ؛   با فال او وعده ها هست:

« - سی روز..

                    سی هفته ...

                                   سی ماه ....»

                                         ـ سی لحظه صبرم کجا هست!

کولی گیاهی نداری        کزدرد عشقم  رهاند؟

از رستنی؛ بهر رستن ؛ با کولیان بس دوا هست.

کولی دعایی نداری؟  شاید گشاید طلسمی:

با کولیان ( دایه می گفت)  تعویذ مشکل گشا هست.

کولی دلی کنده دارم؛  با خود ببر  زین  دیارم؛

زین سان متاعی که دارم   چندش درآنجا بها هست؟

کولی یپرس از زبانش ؛ در سینه ی مهربانش

یک شعله ـ هرچند کوچک ـ ازعشق من نیست ؛  یا هست؟ 

کولی جوابم نگفتی؛ تقلید  هرگفته کردی ـ

با چون منی خسته ؛ آیا  ..این طنز وشوخی روا هست؟

                                                                                                                                                سیمین بهبهانی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
کارم به کام است الحمدالله

...

.گاهی یک کارسخت   آنقدر آسان می شود که شک می کنی دیوانه شدی  (که اینقدر آسان می گیری) یا قبلا دیوانه بودی( که اینقدر سخت می گرفتی)!؟

              گر تیغ بارد  در کوی آن ماه                            گردن   نهادیم !!!   الحکم   لله

              جانا چه گویم؟  شرح فراقت                         چشمی وصد نم !جانی وصد آه

              کافرمبیناد  این غم  دیدست                           از قامتت سرو؛ ازعارضت ماه

              من رند وعاشق؛ در موسم گل                        آنگاه   توبه  ؟؟؟!!   استغفر الله

              ما شیخ و واعظ  کمتر شناسیم                           یا جام  باده    یا   قصه  کوتاه

              آئین   تقوی ؛  ما   نیز دانیم                              لیکن چه چاره؟ با بخت گمراه

              ای بخت سرکش!تنگش به برکش!                  گه جام زرکش؛ گه کام دلخواه

              ما را به  رندی افسانه کردند                            پیران  جاهل !  شیخان گمراه!

              از دست زاهد   کردیم  توبه                             وز فعل  عابد    استغفر الله!!!

              مهر تو عکسی بر ما  نیفکند                           آئینه رویا  !!! آه  از دلت  آه!!

                                               شوق  لبت برد  از یاد  حافظ

                                                درس شبانه ؛ ورد سحرگاه

                                                                                                                            

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
دو رکعت برای قيصر امين پور

...

گاهی فقط یک شعر برای نمردن کافی ست.

 وچه حیف که قیصر رفت! تازه داشتم عادت میکردم به خواندن شعرهاش !! و..به بی عادتی کاش عادت کنیم

چراعاقلان رانصیحت کنیم؟                                         بیایید  از عشق  صحبت کنیم

تمام عبادات ما عادت است                                         به بی عادتی کاش عادت کنیم

چه اشکال دارد پس ازهر نماز                                  دو رکعت گلی را عبادت کنیم

به  هنگام نیت  برای  نماز                                         به  آلاله ها  قصد  قربت  کنیم

چه اشکال دارد که درهرقنوت                                  دمی بشنو از نی حکایت کنیم

چه اشکال دارد درآیینه ها                                          جمال خدا  را  زیارت  کنیم

اگرعشق خود علت اصلی است                                  چرابحث معلول وعلت کنیم

بیایید  تا  عین   عین القضات                                      میان دل و  دین قضاوت کنیم

خدایا  ! دلی  آفتابی   بده!                                          که  از باغ گلها  حمایت  کنیم

                               رعایت کن آن عاشقی را  که گفت:

                                     بیا عاشقی را رعایت کنیم

                                                                                                                                                قیصر امین پور

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
يک بوسه ی نداده...

...

دارم بتی  ز جلوه    دل سنگ   آب کن                       ازعکس خویش   آینه    عالیجناب کن

اوراق صبر و طاقت عاشق به باد ده                        ازیک نگاه   خانه ی مردم   خراب کن

کودک مزاج؛ ناز  وبه عاشق بهانه گیر                        رنجیده  جای دیگر و با ما عتاب کن

داخل  به بزم  نا شده     نام  وداع  بر                          ننشسته همچوعمر به رفتن شتاب کن

                                       یک وعده ی نیامده  را روز وصل گوی 

                                       یک بوسه ی نداده به صدجا حساب کن

                                                                                                                                                    رهی معیری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
چه خوش صيد دلم کردی!!!!

..

دلم  جز  مهر مهرویان ؛ طریقی بر نمی گیرد

                                                                      به هر در می دهم پندش‌؛ ولیکن درنمی گیرد

چه خوش  صید دلم کردی ! بنازم  چشم مستت را

                                                                 که کس آهوی وحشی را  ازین خوشترنمی گیرد

سروچشمی چنین دلکش! تو گویی چشم ازاو برگیر!؟

                                                                 برو! کین  وعظ  بی معنی ؛مرا در سرنمی گیرد

خدا را! رحمی ای منعم !   که  درویش سر کویت

                                                                      دری  دیگر نمی داند  رهی  دیگر  نمی گیرد

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
وقت آن شد...

.

     ابر!!! اندک  ترشحی  دارد                                        آسمان   قطره قطره می بارد

     وقت آن شد که باز ساقی بزم                                         همتی سوی  عشق بگمارد

    عقل واندیشه را به پای جنون                                          با لگدکوب سخت  بفشارد

     بشکند این طلسم وهم و خیال                                  هرچه را هست   نیست  انگارد

     برکند   بیخ   خانه ی  بیداد                                             بودنی    را   نبود    پندارد

                                        شیخ اگرباده خورد باکی نیست

                                             گو : دل بیدلی  میازارد

                                                                                                                                            میرزا حبیب خراسانی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف