نیمیم زآب وگل
من فقط عاشق اینم

من فقط عاشق اینم بگی از همه بیزاری
اونا تحریم بکنند و ببینم چه حالی داری
من فقط عاشق اینم تو مجامع جهانی
یه دفعه چیزی بگی و نشه هیچ کسی روانی!
من فقط عاشق اینم بگم از فقر و بیکاری
در جواب من با خنده، نمودار برام بذاری!
من فقط عاشق اینم توی پیسی و کسادی
بی خیال بری تو کار جراحی اقتصادی!...

                                                                                 «همایون حسینیان»

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳٩٠ - رضاالف
رضاالف