نیمیم زآب وگل

عناوین مطالب وبلاگ نیمیم زآب وگل

خدایا :: چهارشنبه ٢ فروردین ،۱۳٩۱
حادثه :: شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩٠
من فقط عاشق اینم :: پنجشنبه ۸ اردیبهشت ،۱۳٩٠
ته مانده!!!! :: جمعه ۳ دی ،۱۳۸٩
او خدا نیست !!! :: جمعه ٢٧ فروردین ،۱۳۸٩
زن بی‌اجازه عاشقِ مردی بود :: پنجشنبه ۱٥ بهمن ،۱۳۸۸
از شرع غیرنام نمانده!!!! :: سه‌شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸۸
کار دنیا همیشه برعکس است :: پنجشنبه ٤ تیر ،۱۳۸۸
بدگمانی :: جمعه ٦ دی ،۱۳۸٧
ادب عشق :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٧
باران......... :: جمعه ٢۱ تیر ،۱۳۸٧
بابای معلوم الاثر.... :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٧
خدا.......... :: جمعه ۱٧ خرداد ،۱۳۸٧
راهزن ها.... :: پنجشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٧
چه زیبا میشود دنیا!!!! :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٧
اما هوس وصلش!!! :: جمعه ۱٦ فروردین ،۱۳۸٧
بله!!!! :: جمعه ٩ فروردین ،۱۳۸٧
لبخند لبخند :: جمعه ٢ فروردین ،۱۳۸٧
آماده پرواز :: شنبه ۱۱ اسفند ،۱۳۸٦
تو نیز .... :: دوشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٦
دانم یقین که ماهرخی قاتل منست :: پنجشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٦
ائتلاف!!!!!!!!!! :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦
يک زن :: شنبه ۱۳ بهمن ،۱۳۸٦
اطلاعیه :: چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦
دودوتا=چهارتا :: شنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٦
تشنه لبی مست رفته است به ميدان :: جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
بودن يا نبودن!!!! :: جمعه ٢۸ دی ،۱۳۸٦
عطش!!!!!!!!!۱ :: پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦
دو تا ..دو تا.. :: پنجشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٦
قتلگاه......... :: سه‌شنبه ٢٥ دی ،۱۳۸٦
مرد ره.......... :: پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦
تمامتر.... :: یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦
چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦ :: چهارشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٦
گويی ام : رو ! که همانی چه کنم؟ :: شنبه ۸ دی ،۱۳۸٦
غم بم!!! :: چهارشنبه ٥ دی ،۱۳۸٦
نيت خوب!!! :: شنبه ۱ دی ،۱۳۸٦
جمالتو.......... :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٦
تيتر خبر : !!!!!!!!!!! :: پنجشنبه ٢٢ آذر ،۱۳۸٦
با اين حال... :: یکشنبه ۱۸ آذر ،۱۳۸٦
فحش نبايد.. :: چهارشنبه ۱٤ آذر ،۱۳۸٦
گفتم که «نه » گفت:.... :: شنبه ۱٠ آذر ،۱۳۸٦
خيلی خلاصه عرض کنم:........ :: سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦
يک جمله يعنی............. :: شنبه ۳ آذر ،۱۳۸٦
درد مشترک :: چهارشنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸٦
گفت تو را چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ :: شنبه ٢٦ آبان ،۱۳۸٦
شيطان شدی خوشم آمد... :: پنجشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٦
هيچ نداريد اگر که ... :: یکشنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٦
اندازه ی شيخ قطر!!!!!!!!! :: چهارشنبه ۱٦ آبان ،۱۳۸٦
دوستت دا.... :: سه‌شنبه ۱٥ آبان ،۱۳۸٦
يک شعله... هر چند کوچک! :: شنبه ۱٢ آبان ،۱۳۸٦
کارم به کام است الحمدالله :: پنجشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٦
دو رکعت برای قيصر امين پور :: سه‌شنبه ۸ آبان ،۱۳۸٦
يک بوسه ی نداده... :: دوشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٦
چه خوش صيد دلم کردی!!!! :: شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦
وقت آن شد... :: چهارشنبه ٢ آبان ،۱۳۸٦
شايد.......... :: دوشنبه ۳٠ مهر ،۱۳۸٦
دارد شيخ!!!!!!!!! :: چهارشنبه ٢٥ مهر ،۱۳۸٦
اين بشکنم !! آن بشکنم!! :: شنبه ٢۱ مهر ،۱۳۸٦
بگذار پيش و پس بشود روز عيدفطر .........من با هلال روی تو افطار ميکنم :: پنجشنبه ۱٩ مهر ،۱۳۸٦
دروغ گفت!!!!!!!!!!۱ :: سه‌شنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٦
اين قوم... :: دوشنبه ۱٦ مهر ،۱۳۸٦
فرشته های شب قدر :: جمعه ۱۳ مهر ،۱۳۸٦
آمد و رفت... :: یکشنبه ۸ مهر ،۱۳۸٦
خودکشی!!!!!!!! :: پنجشنبه ٥ مهر ،۱۳۸٦
بعد افطار :: دوشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٦
سنگی به سياهی شب!!! :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ،۱۳۸٦
برای سهراب :: یکشنبه ٢٥ شهریور ،۱۳۸٦
می خواستم بگويم.... :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ،۱۳۸٦
آرزوی بزرگ :: شنبه ۱٧ شهریور ،۱۳۸٦
جناب آقا... :: دوشنبه ۱٢ شهریور ،۱۳۸٦
طوفان شک!! :: پنجشنبه ۸ شهریور ،۱۳۸٦
سفر !!! :: دوشنبه ٢٩ امرداد ،۱۳۸٦
شماره ات ..... :: چهارشنبه ٢٤ امرداد ،۱۳۸٦
هزار شايد و آيا ..به جای يک بايد :: دوشنبه ۱٥ امرداد ،۱۳۸٦
بدين کوچکی را... :: چهارشنبه ۱٠ امرداد ،۱۳۸٦
قافيه بود تنگ و.... :: دوشنبه ۱ امرداد ،۱۳۸٦
بايد بدانی عزيزم!!! :: سه‌شنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٦
پشيمانم که ..... :: پنجشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٦
۱۸ تير!!!!! :: دوشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸٦
روز مادر!!!!! :: جمعه ۱٥ تیر ،۱۳۸٦
کوه قاف!!!! :: دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦
امتحانات نهايی !!! :: پنجشنبه ٧ تیر ،۱۳۸٦
نه ! نه ! نه! :: یکشنبه ۳ تیر ،۱۳۸٦
ولی از ترس... :: جمعه ۱ تیر ،۱۳۸٦
که در پناه تو امن است !!! :: دوشنبه ٢۸ خرداد ،۱۳۸٦
بی تو فردايی نيست !!! :: پنجشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٦
اين همه ناز !!! :: دوشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳۸٦
در عشق جدی باش! :: جمعه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٦
جواب همچو شکر او دهد که محتاج ست !! :: دوشنبه ۱٤ خرداد ،۱۳۸٦
سخن برتر از گوهر آمد پديد :: پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦
تا ببينيم !!! :: دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦
مگس نامه !!! :: جمعه ٤ خرداد ،۱۳۸٦
دليل سر به هوا بودن زمين؟؟؟؟ :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
تو در نماز عشق چه خواندی ؟ حلاج :: جمعه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٦
تو آخر اين داستان بايد بخندی !!! :: سه‌شنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
زن گفت : خون شوهرم ؟ آری!! :: شنبه ٢٢ اردیبهشت ،۱۳۸٦
و کودکی که عروسک نداشت... خواهد رفت !! :: پنجشنبه ٢٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
گفت : يکی بس بود!!! :: دوشنبه ۱٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦
شکر خدا که مسجد و محراب شهر هم ... :: شنبه ۱٥ اردیبهشت ،۱۳۸٦
اگر باران به کوهستان نبارد....به کوهستان نباريدست باران :: پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
يک سو ستاره زخمی يک سو پرنده در گور :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
ناسزای ادبی :: دوشنبه ۱٠ اردیبهشت ،۱۳۸٦
بی تو گر دمی زنم هر دمی هزار غم :: جمعه ٧ اردیبهشت ،۱۳۸٦
از دست خوبرویان داد!!! :: پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦
نعوذبالله! اگر جلوه بی نقاب کند!!! :: دوشنبه ۳ اردیبهشت ،۱۳۸٦
بپریس از اين دل ديوانه ی من! :: شنبه ۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦
حريفم قاضی و ساقی امام است :: چهارشنبه ٢٩ فروردین ،۱۳۸٦
چشمی که تو را ديد جز اين نيست سزايش!! :: یکشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳۸٦
تهاجم فرهنگی!! :: جمعه ٢٤ فروردین ،۱۳۸٦
بگین وحشی ترين حيوون کدومه؟ :: سه‌شنبه ٢۱ فروردین ،۱۳۸٦
نقش مگس از زبان انوری!! :: دوشنبه ٢٠ فروردین ،۱۳۸٦
دود دل سيگار!!! :: جمعه ۱٧ فروردین ،۱۳۸٦
خدا کند که ... :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ،۱۳۸٦
تا دست که را دهد؟ که را دارد دوست؟ :: شنبه ۱۱ فروردین ،۱۳۸٦
سالی سپری گشت و تو را ما نپرانديم :: سه‌شنبه ٧ فروردین ،۱۳۸٦
بهاريه!!! :: شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸٦
رفت يار و.. :: چهارشنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٦
به بهاری که می رسد از راه! :: سه‌شنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٥
وصل نخواهم که هجر قاعده اوست :: یکشنبه ٢٧ اسفند ،۱۳۸٥
به نا اميدی ازين در مرو بزن فالی! :: جمعه ٢٥ اسفند ،۱۳۸٥
هواشناسی! :: پنجشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٥
آزادی !! :: دوشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳۸٥
که دل تنگ چيز خوبی نيست :: چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥
آبرويم را نريزی دل! :: دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥
ازين آخر بود کمتر؟ :: شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥
اين نيز بگذرد!! :: پنجشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸٥
ای روزگار!! :: دوشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٥
دموکراتم من! :: یکشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٥
فرمان آتش بس بده ! :: شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥
اين است نصيحت سنايی: :: جمعه ٤ اسفند ،۱۳۸٥
يک سال اضافه تر شد عمرم ز سال پيش اش :: سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥
که دروغی تو دروغ! که فريبی تو فريب! :: یکشنبه ٢٩ بهمن ،۱۳۸٥
چه بگوییم به این ساقی ساغر گردان؟! :: پنجشنبه ٢٦ بهمن ،۱۳۸٥
گمان کودکی ام کو ؟ چو آب وآینه صاف :: چهارشنبه ٢٥ بهمن ،۱۳۸٥
زمین به دام گل و سبزه گیردم که بمان !! :: سه‌شنبه ٢٤ بهمن ،۱۳۸٥
ای عشق سری به خانه ما نزدی!! :: یکشنبه ٢٢ بهمن ،۱۳۸٥
که هرچه هست ندارم ! که هرچه دارم نیست :: چهارشنبه ۱۸ بهمن ،۱۳۸٥
ازخدا برگشتگان :: دوشنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٥
نشان عاشق آن باشد که خشکش بینی از دریا :: شنبه ۱٤ بهمن ،۱۳۸٥
کان شوخ منصرف نشوداز خیال خویش :: پنجشنبه ۱٢ بهمن ،۱۳۸٥
تشنه لبی مست رفته است به ميدان!! :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳۸٥
خون حق بود که بر رو ی تو پاشيده حسين!! :: یکشنبه ۸ بهمن ،۱۳۸٥
یوسف! به این رها شدن ازچاه دل مبند :: جمعه ٦ بهمن ،۱۳۸٥
می کشی و زنده می کنی به نگاهی :: پنجشنبه ٥ بهمن ،۱۳۸٥
ای سيب سرخ غلط زنان در مسير رود .... يک شهر تا به من برسی عاشقت شدست :: سه‌شنبه ۳ بهمن ،۱۳۸٥
وقتی غروب می شد ..... وقتی غروب می شد!! :: شنبه ۳٠ دی ،۱۳۸٥
سر را به چاه صبر فرو برد و داد زد :: جمعه ٢٩ دی ،۱۳۸٥
وآنگه که تو آمدی نبودم من :: چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥
باز گذشت امشب و گناه نکرديم! :: سه‌شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٥
يک بوس به چند :: سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥
خلاصه اين خدا چيز عجيبيست :: جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥
نيازمندی ها :: یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥
خورشيد زلف نارنجی! :: یکشنبه ۱٠ دی ،۱۳۸٥
شيشه شکسته :: شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥
گفت چرا ماکيان شدی نشدی شير :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٥
حيوونی تازگی آدم شده بود :: شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥
پاکستان پارسی گو :: جمعه ٢٤ آذر ،۱۳۸٥
یکی از دوستان را پند دادم :: دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥
حاصل جمع آب و تن تو :: جمعه ۱٧ آذر ،۱۳۸٥
و من مات شدم :: شنبه ۱۱ آذر ،۱۳۸٥
چه فرمايی ؟ بگويد يا نگويد؟ :: سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥
عادت می کنيم :: دوشنبه ٦ آذر ،۱۳۸٥
دلم ز سينه برون شد ز بس تپيد بيا :: چهارشنبه ۱ آذر ،۱۳۸٥
توطئه های انگلیس :: دوشنبه ٢٩ آبان ،۱۳۸٥
چشمکش همچودل ریشک من بیمارک :: پنجشنبه ٢٥ آبان ،۱۳۸٥
خدايا دارم ازلطف تو اميد :: چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥
شب رفت و حديث ما به پايان نرسيد :: سه‌شنبه ٢۳ آبان ،۱۳۸٥
آری زرست زر گره از کار باز کن :: یکشنبه ٢۱ آبان ،۱۳۸٥
مناجات نامه :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳۸٥
تو نيز چنانکه می نمايی هستی؟ :: چهارشنبه ۱٧ آبان ،۱۳۸٥
آخر نه چو من زن است مرد است! :: یکشنبه ۱٤ آبان ،۱۳۸٥
ريشه ها و قصه ها :: شنبه ۱۳ آبان ،۱۳۸٥
وصله ناجور :: پنجشنبه ۱۱ آبان ،۱۳۸٥
من ازجهيم نترسم :: دوشنبه ۸ آبان ،۱۳۸٥
می توان خوشبخت شد با هيچ ! :: یکشنبه ٧ آبان ،۱۳۸٥
برای آن عزیز تازه سفر رفته :: جمعه ٥ آبان ،۱۳۸٥
جويندهمه هلال ومن ابرويت :: چهارشنبه ۳ آبان ،۱۳۸٥
دايره المعارف بی نزاکتی :: دوشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٥
يک حرف مهم!!! :: شنبه ٢٩ مهر ،۱۳۸٥
در اهميت زبان انگليسی :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳۸٥
تا به يادش گرفته ام روزه .............جز به يادش نکرده ام افطار :: یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٥
و آن دشمندوست! :: یکشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٥
هرچند گناه ماست کشتی کشتی غم نيست که رحمت تودريا درياست :: پنجشنبه ٢٠ مهر ،۱۳۸٥
آن پنجره ای که خواستم باز نشد :: دوشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٥
بيا تا قدر همديگر بدانيم :: پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٥
من و تو کردن ابوالحسن خرقانی با حق :: سه‌شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٥
دگر هيچ :: یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥
چند کلمه حرف حساب :: یکشنبه ٩ مهر ،۱۳۸٥
تسليت های خنده دار :: جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥
آبرويم را نريزی دل :: پنجشنبه ٦ مهر ،۱۳۸٥
من باشم ومن :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
نغمه روسبی :: یکشنبه ٢ مهر ،۱۳۸٥
دشمنم بسيار خر زور و قوی بازو در آمد :: جمعه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٥
اختلافی که هست در نام است :: پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥
قبله عالم :: چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥
قصه ما دروغ بود :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
حيف است :: دوشنبه ٢٧ شهریور ،۱۳۸٥
معنای زنده بودن من :: یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
کيست در ديده که از ديده برون مي نگرد؟ :: یکشنبه ٢٦ شهریور ،۱۳۸٥
زندگی چيست :: پنجشنبه ٢۳ شهریور ،۱۳۸٥
و مرا تويی :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
هرچه شادی هست داری :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
معراج :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
نوشته بردريا :: چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥
سخنی به لطف آب :: شنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٥
نيميم زآب وگل نيميم زجان ودل :: جمعه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٥رضاالف