نیمیم زآب وگل
نيميم زآب وگل نيميم زجان ودل

من آمده ام تامثل شما چیزی بگویم. اگرمیخواهی بدانی کیستم وازکجا آمده ام ؛  این شعر مولانا نثارت:

گفتم زکجایی تو زد خنده وگفتا من؟  نیمیم زترکستان نیمیم زفرغانه

نیمیم زآب وگل نیمیم زجان ودل    یک نیمه لب دریا یکنیمه زدردانه

گفتم که رفیقی کن بامن که منت خویشم

                                     گفتا که نبشناسم من خویش زبیگانه

                                     

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف