نیمیم زآب وگل
دليل سر به هوا بودن زمين؟؟؟؟

.

    به طعنه گفت به من : روزگار جانکاه ست

                                                                       به من ؟! که هرنفسم  آه  در پی  آه  ست

    در آسمان  خبری  از ستاره ی  من   نیست

                                                                       که هرچه بخت بلندست عمر  کوتاه ست

    به  جای  سرزنش  من     به  او نگاه کنید

                                                                         دلیل  سر به  هوا بودن  زمین  ماه  ست

     شب مشاهده ی چشم  آن کمان  ابروست

                                                                        کمین کنید ! که امشب  سر بزنگاه   ست

    شرار شوق  و تب شرم   و بوسه ی دیدار

                                                                       شب خجالت  من  از لب تو در راه ست

                                                                                                                                                               فاضل نظری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف