نیمیم زآب وگل
تا ببينيم !!!

.

        کشتی عقل  فکندیم  به  دریای شراب

                                                             تا ببینیم  چه  از آب  برون  می آید

                                                                                                                                                   صائب تبریزی

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٧ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف