نیمیم زآب وگل
سخن برتر از گوهر آمد پديد

.

بعضی جملات جادویی هستند .شاید راست باشند شاید دروغ ! ولی ما را مجبور میکنند که باورشان کنیم.

این هم چند جمله ی جادویی! (اعلب آنها را ازسایت کرم کتاب کش رفته ام.آدرسش این پایین هست)

ـ قفل قفل است  کلیدهای مردد نمی چرخند.

ـ تنها یک سقوط است که جاذبه مسئول آن نیست : فروافتادن درعشق (آلبرت انیشتن)

ـ  کشتی درساحل امن تراست ولی به این خاطر ساخته نشده .

ـ برای اینکه هیچ چیز تغییر نکند  باید همه چیز را تغییر داد.

ـ ثروت از فقر بهترست اما فقط ازنظر مالی .(وودی آلن)

ـ اشتباه دنیا رابه حرکت در می آورد .هرگز از اشتباه مترس!

ـ باید استفاده ی بهینه کرد از عشق ! ولی دل کجاست؟(حسن حسینی )

ـ همیشه بهترین راه را می بینیم  ولی راهی را میرویم که به آن عادت کرده ایم.

ـ اگر سنگ قبری داشتم دلم میخواست روی آن بنویسند: او زمانی مرد که هنوز زنده بود!

ـ مردانی که می کوشند زنان را درک کنند فقط موفق می شوند با آنها ازدواج کنند.(بن بکر)

ـ زندگی فقط همین لحظه ایست که درآن هستیم.

ـ اگر نسبت به دیگران صبور باشیم  پذیرش خطاهای خودمان ساده ترخواهد شد.

ـ ازدواج کنید به هر وسیله که می توانید اگرزن خوبی نصیبتان شد که خوشبخت خواهید شد .و اگرمثل من  گرفتار یک همسر بد بشوید فیلسوف ازآب درخواهید آمد.                                         و این برای هرمردی خوب است.(سقراط)

ـ از موفقیت بدم می آید  زیرا خواستن را در من خوار می کند.

ـ پرنده نر هرشب جفتش را صدا می کرد   هنوز     خبرانقراض نسلش  را                                             در روزنامه نخوانده بود.(علی حمزه ساروی)

ـ خنده دارترین موجودات موجوداتی هستند که وقتی زنده اند محل دفنشان را ازهم می خرند.

ـ هروقت خسته شدی هروقت شکست خوردی   اصلا مهم نیست  دوباره تلاش کن دوباره شکست بخور اینبار بهتر شکست می خوری.(ساموئل بکت)

ـ سنگی در دست دارم. فکر می کنید چند تا عاقل لازم است؟

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٠ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف