نیمیم زآب وگل
در عشق جدی باش!

.

من   حاضرم   پای تو  را بوسه دهم اما!             بوسه خطرناک ست پا را روی  مین مگذار

حالاکه میخواهی به من بوسه دهی لطفا             پایین بیا !  حیفست  ! آن  را  بر جبین مگذار

گفتی حرام  و  رو گرفتی و مرا کشتی              عاشق کشی   را   گردن  دین   مبین    مگذار

من ازتصرف منصرف گشتم توراحت باش          با  رو گرفتن  دور لب    دیوار چین مگذار

من دورم از تو دور!دور دور ! خیلی دور           سودی ندارد !  عینک  نزدیک بین  مگذار

ننگت می آید اسم من  دردفترت  باشد ؟              من اسم  دارم ! جای یادم   آن  و این  مگذار

                                   یک بار جای آبرو در عشق  جدی باش !

                               اسم من  احسان ست بی خود نقطه چین مگذار

                                                                                                                                                         احسان پرسا

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱۸ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف