نیمیم زآب وگل
بی تو فردايی نيست !!!

.

دزدها  بیدارند  

                    پاسبانها مست اند 

                                            گرد خود می گردی 

                                                                        کوچه ها  بن بست اند

لاله ها  مجروح اند

                           کاسه می گردانند 

                                                   سروها  مسکین اند

                                                                               پای  تا  سر  دست اند

آرزو   بیهوده  ست

                             گرد  خود  می گردیم 

                                                           بی تو  فردایی  نیست 

                                                                                      روز و شب  هم دست اند

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                  علی نژاد

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٤ خرداد ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف