نیمیم زآب وگل
کوه قاف!!!!

.

شام است و تیغ خورشید زندانی غلاف است

                                                                  شمشیرها بخوابید ! دعوا سر لحاف است

آن سو یکی که با گرگ سرگرم گاوبندی ست

                                                              این سو یکی که با خود مشغول ائتلاف است

شعرسفرمخوانید ! شاعر اسیر زلف است

                                                                ازکربلا مگویید !  حاجی در اعتکاف است

مردان  همیشه  مرد اند   آماده ی نبردند

                                                             آری! ولی نه امشب! امشب شب زفاف است

دیروز عقده ها را  گفتیم  و   وا نکردیم

                                                               حالا ببین! که سرنخ  پیچیده در کلاف  است

شام است وآسمان در نور ستاره غرق است

                                                               اماستاره ی صبح ! آن سوی کوه قاف است

                                                                                                                                                             امید مهدی نژاد

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱۱ تیر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف