نیمیم زآب وگل
پشيمانم که .....

.

به صحرا می زنم از عشق تو یا...

         ..  خودم را می کشم ازدست تو تا...

                                    ..  تمام  عالم  و آدم  بدانند..

                                                                        پشیمانم که گفتم : دوستت دا..

                                                                                                                    جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢۱ تیر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف