نیمیم زآب وگل
اختلافی که هست در نام است

ا زدرختی که همه جای دنیا هست کاغذ میسازیم رنگ سبزی به آن میزنیم وعکس چندنفر آدم مثلا مهم را روی آن اضا فه می کنیم و اسمش را می گذاریم اسکناس. بعضی ازما کلی ازین کاغذهای سبزداریم بع ضیهاکمتر.به آنهایی که کاغذ بیشتری دارند می گوییم پولدار وفکرمی کنیم لابد آدمهای مهمی هستند. بعضیهای دیگرمثل من از کودکی نوشته هایی که روی کاغذهای سفیدنوشته شده را میخوانیم ازبر میکنیم وحتی آن را امتحان می دهیم پس از سالها میشویم دکترمغزواعصاب .دیگران چندتا کاغذ سبزبه مامیدهند  تا هرچه درکاغذهای سفیدخوانده ایم برایشان نسخه کنیم تا چندسال بیشتر عمر کنندوکاغذسبزبیشتری جمع کنند.بعضی هامان تمام عمر ازسروکول بقیه بالا میرویم تا کاغذی که روی آن به مقام مهمی منصوب شده ایم رابه دیگران نشان دهیم تا بقیه فکرکنند که چه آدم مهمی هستید . حالا تصورکنید آن آدم پولداره ودکتره  وآدم مهمه یک روزی مثل رابینسون کروزوه  در یه جزیره دورافتاده گیر بیفتند.

پولداره لابدهمون شب اول کاغذهای سبزشو آتیش میزنه تا گرگها نخورنش آخه گرگها را نمیشه  با کاغذ خرید .دکتره چون تو جزیره داروخانه نیست حتی اگه بتونه مریضی خودشو هم تشخیص بده از درمان خودش هم عاجزه.آدم مهمه هر چقدر به گرگ های جزیره میگه من آدم مهمی ام حرفشوباور نمیکنند اون دیگه حتی زورش به یه مورچه هم نمیرسه.

ماآدمها گاهی دروغهای قراردادی که خودمون وضع کردیم روهم باورمیکنیم وبر اسان همانها یک عمر زندگی می کنیم وگاهی بخاطرشان می میریم.حتما دیده اید بچه ها وقتی باهم بازی میکنند یکی شان بابا میشود یکی مامان یکی دزد یکی جلاد گاهی پسرها مامان میشوند وگاهی دخترها جلاد ولی بعد از اینکه بازی تمام شد همه خودشون میشوند آنها می دانند که همه اینها همش یک بازی است ولی مابزرگترها انگاربدجوردروغهای خودمان را باور کرده ای .

بیایید زندگی را خیلی جدی نگیریم.

هرکه را درجهان همی بینی               گرگدایی وگر  شهنشاهی  ست

طالب لقمه ای ست وز پی آن                دربن  چاه یا سرگاهی   ست

شاه را برگدا چه  ناز رسد               چون گدا نیز شاه نان خواهیست

اختلافی که هست در نام است         ورنه سی روزبی گمان ماهی ست

 

                                                                                                                                        شعر از ابن یمین

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۳٠ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف