نیمیم زآب وگل
بايد بدانی عزيزم!!!

.

اسم تو  جا مانده : اینجا ! درابتدای گلویم

                                                           حتی اجازه ندارم   من  به  شما   تو  بگویم

حال وهوای عجیبی دارم  گمان می کنم باز

                                                          با ژاکت آبی خود   داری می آیی به سویم

داغم !!عرق  بهت وتردید میریزد ازالتهابم

                                                         بغض مرا می شکافی تا صورتم را  بشویم

آن جمله هایی که تاصبح تمرینشان کرده بودم

                                                         حل می شود دردهانم   وقتی تویی روبرویم

دیگر خجالت ندارد       باید  بدانی عزیزم!!

                                                       من دوستت دارم اما! می ترسم این را بگویم

                                                                                                                                                           رضا سیرجانی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٦ تیر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف