نیمیم زآب وگل
چه خوش صيد دلم کردی!!!!

..

دلم  جز  مهر مهرویان ؛ طریقی بر نمی گیرد

                                                                      به هر در می دهم پندش‌؛ ولیکن درنمی گیرد

چه خوش  صید دلم کردی ! بنازم  چشم مستت را

                                                                 که کس آهوی وحشی را  ازین خوشترنمی گیرد

سروچشمی چنین دلکش! تو گویی چشم ازاو برگیر!؟

                                                                 برو! کین  وعظ  بی معنی ؛مرا در سرنمی گیرد

خدا را! رحمی ای منعم !   که  درویش سر کویت

                                                                      دری  دیگر نمی داند  رهی  دیگر  نمی گیرد

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف