نیمیم زآب وگل
کارم به کام است الحمدالله

...

.گاهی یک کارسخت   آنقدر آسان می شود که شک می کنی دیوانه شدی  (که اینقدر آسان می گیری) یا قبلا دیوانه بودی( که اینقدر سخت می گرفتی)!؟

              گر تیغ بارد  در کوی آن ماه                            گردن   نهادیم !!!   الحکم   لله

              جانا چه گویم؟  شرح فراقت                         چشمی وصد نم !جانی وصد آه

              کافرمبیناد  این غم  دیدست                           از قامتت سرو؛ ازعارضت ماه

              من رند وعاشق؛ در موسم گل                        آنگاه   توبه  ؟؟؟!!   استغفر الله

              ما شیخ و واعظ  کمتر شناسیم                           یا جام  باده    یا   قصه  کوتاه

              آئین   تقوی ؛  ما   نیز دانیم                              لیکن چه چاره؟ با بخت گمراه

              ای بخت سرکش!تنگش به برکش!                  گه جام زرکش؛ گه کام دلخواه

              ما را به  رندی افسانه کردند                            پیران  جاهل !  شیخان گمراه!

              از دست زاهد   کردیم  توبه                             وز فعل  عابد    استغفر الله!!!

              مهر تو عکسی بر ما  نیفکند                           آئینه رویا  !!! آه  از دلت  آه!!

                                               شوق  لبت برد  از یاد  حافظ

                                                درس شبانه ؛ ورد سحرگاه

                                                                                                                            

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٠ آبان ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف