نیمیم زآب وگل
خيلی خلاصه عرض کنم:........

اين دل اگر كم است بگو سر بياورم
يا امر كن كه يك دل ديگر بياورم
خيلي خلاصه عرض كنم: دوست دارمت...
(ديگر نشد عبارت بهتر بياورم)
از كتف آشيانه‌اي خود براي تو
بايد كه چند جفت كبوتر بياورم
از هم فرو مپاش، براي بناي تو
بايد بلور و چيني و مرمر بياورم
وقتش رسيده اين غزل نيمه‌سوز را
از كوره‌هاي خود‌خوري‌ام در بياورم

                                                                              سید مهدی موسوی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٦ آذر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف