نیمیم زآب وگل
جمالتو..........

...

یک جنس ذکور و یک دوجین جنس اناث
                                                                   صدگل به دوگوشه جمال تو خروس!"

                                                                                                    بانی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٧ آذر ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف