نیمیم زآب وگل
مرد ره..........

...

گر مرد رهی !میان خون باید رفت                      از پای فتاده ٬  سرنگون   باید  رفت

توپای به راه  درنه  ! وهیچ  مپرس !                    خود راه بگویدت که چون باید رفت

                                                                                                                                                                     عطار

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢٠ دی ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف