نیمیم زآب وگل
تسليت های خنده دار

.

گاهی پس وپیش شدن تنها یک حرف می تواند یک آگهی تسلیت را به طنز روزتبدیل کند

این هم بیتی از آکهی تسلیت همسرداغداری به شوهر ناکامش:

بی همگان پسر شود بی تو پسرنمیشود           داغ تودارد این دلم جای دگر نمی شود

بیایید کلمات را خیلی جدی نگیریم

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٧ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف