نیمیم زآب وگل
اطلاعیه

...

اطلاعیه هوا شناسی:

                         باز کنید راه را ، برف جدید می رسد

                                                     مژده دهید شهر را برف شدید می رسد

...

  اطلاعیه جمعی از دانش آموزان کوشا: 

                                                       کرم نما و فرود آ که خانه خانۀ توست!.....

                                                                                                                         رضا رفیع

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٠ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف