نیمیم زآب وگل
ائتلاف!!!!!!!!!!

...

شام است وتیغ خورشید  زندانی غلاف است

                                                                     شمشیرها ! بخوابید! دعوا  سر لحاف است

آن سویکی که با گرگ ٫سرگرم گاوبندی ست

                                                                 این سو یکی که با خود٬ مشغول ائتلاف است

شعرسفر مخوانید!  شاعر اسیر زلف  است

                                                                   ازکربلا مگویید !حاجی  ٬ در اعتکاف است

مردان٬ همیشه مرد اند  آماده ی٬  نبرد اند

                                                               آری! ولی نه امشب! امشب٬ شب زفاف است

دیروز  عقده ها را    گفتیم  و    وا نکردیم

                                                                 حالا ببین! که سرنخ ٫ پیچیده  درکلاف است

شام است  وآسمان در   نورستاره غرق است

                                                                  اما ستاره ی صبح  آنسوی  کوه قاف  است

                                                                                                                                                     امید مهدی نژاد

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٦ بهمن ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف