نیمیم زآب وگل
تو نیز ....

.....
 

آی عشق !

         آی عشق!

                     چهره آبی ات پیدا نیست

                                                تو نیز پرسپولیسی از آب درآمدی!!

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٦ اسفند ،۱۳۸٦ - رضاالف
رضاالف