نیمیم زآب وگل
راهزن ها....

...

خدا آنقدر برق  انداخت  شمشیر نگاهت را

                                          که حتی راهزن ها هم نمی بندند راهت را

                                                                                     ...

                                         

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٢ خرداد ،۱۳۸٧ - رضاالف
رضاالف