نیمیم زآب وگل
ته مانده!!!!

مانند همیشه چشم هایم به در است

بر سفره ی ما جگر نه خون جگر است

ته مانده ی سفره ی شما را آورد

آری  پدرم  مورچه ی  کار گر  است

                                          جلیل صفربیگی

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۳ دی ،۱۳۸٩ - رضاالف
رضاالف