نیمیم زآب وگل
حادثه

گفتم از حادثه ای لبریزم
و پر از فریادم
در درونم
غوغاست
گفت من حال تو را می فهمم
دستشویی آنجاست!

رحیم رسولی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩٠ - رضاالف
رضاالف