نیمیم زآب وگل
بيا تا قدر همديگر بدانيم

عمران صلاحی درسن ۶۰سالگی به علت سکته قلبی درگذشت

می گویند ما ایرانی ها مرده پرستیم ولی هرچه هستیم عمران صلاحی آدم بامزه ای بود. بارها نوشتهایش مراخندانده بود.

رفتنش حیف بود آنهم دراین دنیا که به سختی می توان کسی راخنداند.

آن متن بامزه تسلیت چند روز پیش هم از کتاب عمران بود. فکرکنم اگردرسوگش بخندیم از ما ناراحت نشود.

شنیدم شبی کارمندی بگفت                                             دل بنده هرگزریاست نخواست

بگفتم مگرعیب این کارچیست ؟                                           بخندیدو گفتا ریاست ریا ست

                                                     ************

پیرمردی گرسنه و  بیمار                                                 گوشه قهوه خانه ای می خفت

رادیو  باز  بود و  گوینده                                                      از مضرات  پرخوری   می گفت

                                                    ************

یک نفر آمدو برپنجره ام گل مالید  

من ولی منتظر بارانم

طرح کم رنگی بودم از عشق

                                نقطه چینی از خویش

                                                             تو تمامم کردی 

                                                ************       

پيرمردی‌ داشت‌ هيزم‌ می‌شکست‌
نوجوانی‌ آمد و پيشش‌ نشست‌
زور می‌زد پيرمرد جنگلی‌
نوجوان‌ هم‌ داد می‌زد: يا علی‌!
ما همه‌ مانند آن‌ هيزم‌ شکن‌
مير ما پشت‌ سر ما نعره‌ زن‌
مير لای‌ پرده‌ بگشايد همی‌
از کنار گود گويد: جانمی‌!
دشمن‌ آمد، هان‌ برو لنگش‌ بکن‌
خشتکش‌ را در بيار از بيخ‌ و بن‌!

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۳ مهر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف