نیمیم زآب وگل
دايره المعارف بی نزاکتی

.<<<چطور کفرمامانمونو در بیاوریم>>

ــ وقتی بابا بهت غذا می ده بخور ولبخند بزن ولی وقتی مامان بهت غذا می ده تف کن !

ــ علم ثابت کرده وقتی غذا رو بمالی به صورتت خوش مزه تر می شه!

ــ وقتی توی جمعی ومیخوای بری دست شویی با صدای بلند بگو ...

ــ زمستونها وقتی مامان لباس زمستونیت رو تنت کرد که برین بیرون  یه هو بگو جیش دارم!

ــ بعد از اینکه شیرت رو خوردی بلند آروغ بزن. مامان  وبابا این صدا رو خیلی دوست دارن

ــ به مامان ثابت کن خیلی از ظرفهایی که فکر میکنه نشکن هستن بشکن هستن.

ــ‌ اگر مامان رو مجبورکنی وقتی یه عالمه بارداره تورو بغل کنه بعد ازمدتی میتونه نو سیرک استخدام بشه!

ــ ‌هر حرفی رو که مامان میگه بی تربیتیه یادت بمونه تا بعدا ازش استفاده کنی!

ــ به مامان یاد بده که خونواده  بچه دار نباید فرش رنگ روشن داشته باشه!

ــ وقتی یکی میگه : جلوی بچه نمیشه حرف زد حواستو حسابی جمع کن!

ــ همیشه دودقیقه قبل ازاینکه به مقصدبرسین بخواب!وقتی بیدارشدی میبینی توبغل مامانتی

ــ وقتی میتونی هله هوله بخوری غذا نخور

ــ هروقت دکتر گفت اصلا درد نداره:وقت جیغ زدنه!

ــ مامان برای اینکه جیشتو بگی حاضره هرکاری بکنه!

ــ اگراجازه بدی مامان ازت عکس لختی بگیره حتما پشیمون میشی!

                                                                                                                                                    آر.جی.فیچر

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف