نیمیم زآب وگل
خدايا دارم ازلطف تو اميد

.

             خدایا دارم از لطف  تو امید                     که ملک عیش من معمور داری

             بگردانی  بلای  زهد  از من                      قضای  توبه  از من دور داری

                                                                                                             سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٤ آبان ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف