نیمیم زآب وگل
چه فرمايی ؟ بگويد يا نگويد؟

.

   دلم  دردی که دارد  با  که  گوید  ؟                               گنه خود کرده  تاوان از که جوید؟

   دریغا  نیست   همدردی   موافق                                   که بربخت بدم خوش خوش  بموید

   مرا گفتی  که  ترک  ما  بگفتی                                    به  ترک   زندگانی   کس    بگوید؟

   کسی کز خوان وصلت سیرنبود                                  چرا باید  که  دست  از تو بشوید؟

   ز صد  بارو  دلم  روی  تو  بیند                                   ز صد  فرسنگ   بوی  تو  ببوید

    گل  وصلت   فراموشم   نگردد                                    وگر  خوار  از سر گورم  بروید

     غم  درد  دلش  عطار  امروز                                     چه  فرمایی؟   بگوید  یا  نگوید؟

                                                                                                                            عطار

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٧ آذر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف