نیمیم زآب وگل
یکی از دوستان را پند دادم

     .

         یکی  از دوستان را  پند  دادم                                به  پیش پای  او  راهی  نهادم

        به پندم گوش داد ورفت از آن راه                           ولیکن  بین  ره  افتاد  درچاه

        مراخود این دهد  پندی به  از قند                    که بعداز این به کس هرگز مده پند

                                                                                                                                          ابولقاسم حالت

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٠ آذر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف