نیمیم زآب وگل
حيوونی تازگی آدم شده بود

دل من یه روز به دریا زد و رفت                                   پشت پا  به رسم  دنیا  زد و رفت

پاشنه کفش فرارو ور کشید                                                     آستین همتو بالا زد و رفت

یه دفه بچه شد   و تنگ غروب                                   سنگ توی شیشه ی فردا زد و رفت

دفتر گذشته هارو پاره کرد                                                نامه فرداها رو  تا  زد  و رفت

 حیوونی تازگی آدم شده بود                                           به سرش  هوای  حوا زد  و رفت

زنده ها خیلی براش کهنه بودن                                       خودشو تو مرده ها  جا زد ورفت

                                                                                                                محمد علی بهمنی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢٥ آذر ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف