نیمیم زآب وگل
شيشه شکسته

.

ای انتظار پیر

                وقتی که می رسم

                                         من در نمی زنم

                                                              ازشیشه شکسته سراغ  مرا بگیر

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٢ دی ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف