نیمیم زآب وگل
خلاصه اين خدا چيز عجيبيست

           به  نام  آنکه ما را آفریده                                     گروهبان گارسیا را آفریده

          ازآنجا که خدا عادل ترین است                             پس ازما هم شما راآفریده

           پس ازآدم زنی را خلق کرده                                ازآن گل اژدها را آفریده

          پشیمان گشته از بدشکلی مرد                             نشسته  گودزیلا  را آفریده

          نژاد آریا را  واکس مالی                                       نموده  آفریقا  را  آفریده

          پس ازآن پاک کرده واکس مالی                                نژاد  آریا   را   آفریده

         کمی زرچوبه را با گل سرشته                                  جنوب  آسیا  را آفریده

         برای  آنکه  خرتنها  نماند                                    ( شما خواننده ها) راآفریده

         خداوندی که جان بخشیده ما را                            برای  شش  هوا را آفریده

          برای  تخلیه  انواع   بینی                                        خدا انگشتها  را آفریده

          پس ازدستی که دارد پنج انگشت                          گمانم شصت پا را آفریده

          برای خانه اش آدرس نداده                                    ولی   قبله نما  را آفریده

           برای  بانوان  بانجابت                                           غلامان  سیا  را  آفریده

           برای زوج های بی مکان هم                                تئاتر و سینما  را  آفریده

           برای کودکان  زیر  شش سال                                بلیت  نیم بها  را  آفریده

           برای  شستن  ظرف  نشسته                                  گالنهای  ریکا  را آفریده

          برای  هجو مخلوقات  عالم                                   من  یک  لا قبا را آفریده

                                           خلاصه این خدا چیز عجیبیست

                                            که  این  جور چیزها  را آفریده

                                                                                                                                                     سعید نوری

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ۱٥ دی ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف