نیمیم زآب وگل
يک بوس به چند

.

    پس  چرا بسته  اویم همه عمر؟                                 اگر آن زلف  دو تا نیست کمند!

    به یکی جان نتوان کرد سوال  !                               کزلب لعل تو یک بوس به چند؟

                                                                                                                                                              رودکی

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف