نیمیم زآب وگل
باز گذشت امشب و گناه نکرديم!

.

    روزنه ای ازامید گرم وگرامی                                  روشنی افکنده باز بردل  سردم

    دائم ازآن لذتی که خواهدم آمد                                   مستم وبا سرنوشت بد به  نبردم

                                                        *****

     تا بردم گاه گاه وسوسه باخویش                             کای دله دل چشم ازین گناه فروپوش

     یاد گناهان  دل پذیرگذشته                                      بانگ برآرد که  آی! شیطان خاموش

                                                         *****

     وسوسه توبه  دردلم نکند راه                                      توبه  کند آنکه  او  گنه  نتواند

    گرگم وگرگ گرسنه ام من وگویم                             مرگ مگر زه رتوبه ام  بچشاند

                                                        *****

    بازشب آمد  حرمسرای  گناهان                                  باز درآن برگ لاله راه نکردیم

   وای دلا این چه بی فروغ شبی بود                            باز گذشت امشب و گناه نکردیم

                                                                                                                 اخوان ثالث

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٦ دی ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف