نیمیم زآب وگل
وآنگه که تو آمدی نبودم من

.

           صد ره به رخ تو درگشودم من                        برتو دل خویش را نمودم   من

           می سوختم  و مرا   نمی دیدی                         امروز نگاه  کن  که  دودم  من

           تا   من  بودم   نیامدی  افسوس                         وآنگه  که  تو  آمدی  نبودم من

                                                                                                                             سایه

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٧ دی ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف