نیمیم زآب وگل
و مرا تويی

گفتم مرا به  بهشت امید مده

                  وبه دوزخ بیم مکن

                  که این هردو سرای دیگرانراست

                                             ومرا تویی

                                                     ابوالحسن خرقانی

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢٢ شهریور ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف