نیمیم زآب وگل
يک سال اضافه تر شد عمرم ز سال پيش اش

       جمعه هفته ای که گذشت به دنیا آمدم 

       و این بهانه ی خوبی برای این  شعر زیبای هادی خرسندی ست.

         

       یک سال اضافه تر شدعمرم ز سال پیش اش

                                                                 چرخ فلک فرو کرد در من دوباره نیش اش

      یعنی  که باش  هوشیارلذت ببر  زعمرت

                                                                   شاداب زندگی کن  با کم بساز  و  بیش اش

     بازیگرست گردون   بازیچه اش  من  و تو

                                                                       آوردنست آئین   دک کردنست  کیش اش

    می چرخد وشب وروز ما را نماید علاف

                                                                    بیهودگی رفیقش   بیداد قوم  و خویش اش

     روزی کند  دلت شاد    ایوان باغت آباد

                                                                     فردا شود پشیمان  از کار  روز پیش اش

    می خواست تا غم ورنج بر جان من بچسبد

                                                                  خوردم تکان زیادی محکم نشد  سریش اش

      بگذار تا بچرخد   این چرخ  لا مروت

                                                              من با سبیل چخماق خوش مانده بیخ ریش اش

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف