نیمیم زآب وگل
فرمان آتش بس بده !

.

       یا گذارم شکوه در شورای شهر امن تو         یا دلی کز ما  ربودی با تجاوز پس بده!

       آتش جور تو  بگذشت از مدار اعتدال           نازنینا  رحم کن   فرمان  آتش بس  بده!

                                                                                                                                                  باستانی پاریزی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ٥ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف