نیمیم زآب وگل
ازين آخر بود کمتر؟

.

     تو را دل دادم ای دلبر! شبت خوش باد من رفتم

                                                       گرفتم هجرت اندر بر! شبت خوش باد من رفتم

     ببردی نور روز و شب  بدان  زلف  و رخ  زیبا

                                                        زهی جادو زهی دلبر!شبت خوش باد من رفتم

     میان  آتش  و آبم   ازین  معنی  که  بی تابم

                                                       لبان خشک وچشم تر! شبت خوش باد من رفتم

     بدان راضی شدم جانا که ازحالم خبر پرسی

                                                          ازین آخر بود کمتر؟ شبت خوش باد من رفتم

                                                                                                                                                         سنایی

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٢ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف