نیمیم زآب وگل
که دل تنگ چيز خوبی نيست

.

              وصله ها  را  به  من   بچسبانید                      به شما انگ چیز خوبی نیست

             های!!  عاشق  نشو!  نمی دانی                        که دل تنگ چیز خوبی نیست

             کری از پیش یک سه تار گذشت                      گفت آهنگ چیز خوبی نیست

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ۱٦ اسفند ،۱۳۸٥ - رضاالف
رضاالف