بدگمانی

... با سایه ، تو را نمی پسندم                                  عشق است وهزار بدگمانی                                                                                                                                    غنی کشمیری ادامه مطلب
/ 4 نظر / 47 بازدید

ادب عشق

... ادب عشق .. تقاضا نکند  بوس وکنار                                       دو نگه  چون به هم آمیخت همان آغوش ست                                                                                     ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 42 بازدید
مرداد 90
1 پست
دی 89
1 پست
بهمن 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
5 پست
دی 86
11 پست
آذر 86
7 پست
آبان 86
12 پست
مهر 86
10 پست
شهریور 86
6 پست
مرداد 86
5 پست
تیر 86
8 پست
خرداد 86
8 پست
اسفند 85
13 پست
بهمن 85
15 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
9 پست
آبان 85
15 پست
مهر 85
14 پست
شهریور 85
14 پست