از دست خوبرویان داد!!!

.

          تو بدین چشم مست  و پیشانی                       دل من باز پس نخواهی داد

          من  بگیرم  عنان  شه   روزی                       گویم ازدست خوبرویان داد

         مرغ وحشی که می رمید زقید                      با همه  زیرکی  به  دام افتاد

                                                                                                                                                            سعدی

/ 4 نظر / 16 بازدید
آرش

درود ای کاش ماه می دانست از این همه سیاره و ستاره فقط یکی مشتری ست ... بدرود

مهران

من مفهوم شعر رو نفهميدم.نميتونم درست نظر بدم.جزء محدود بيتهايی بود که منظورشو نمی فهمم.شاد باشی آقا

نيلوفر

تا بوده همين بوده دل بردن و دلدار نبودن ميخوام يه قصری بسازم آسموناش آبی باشه من باشم وتو باشی و يک شب مهتابی باشه کاش هميشه اونکه دل ميبرد و چاره عاشق دستش بود بيرحم نبود

نادره ج

دو زلفو نت بود تار ربابم چه میخواهی از این حال خرابم تو که با مو سر یاری نداری چرا هر نیمه شو ایی به خوابم