دو تا ..دو تا..

....

هی  دست می رود به کمرها  یکی  یکی

وقتی  که می رسند  خبرها   یکی   یکی

خم  می شوند  قد پدرها      دوتا    دوتا

وقتی که  می رسند  پسرها   یکی  یکی

                                                                                    مهدی رحیمی

/ 4 نظر / 19 بازدید
اشعار فاطمی

مادرم را نگران می بينم بر رخش آب روان می بينم پدرم از غم من غمگين است غم او بار گران می بينم ............. اشک چشمم زگنه خشکیده چاره اش در رمضان می بینم گاه خود را به جهنم یابم گاه در باغ جنان می بینم ..... التماس دعا

ظریفی

سلام! حضور شمارا در وبلاک تلا وت اشک مقدمی نیک که در خور شعر دوستی و قریحهء ادب شماست به فال نیک گرفته وامید وارم درین دیار مهر پرور دوستان خوبی باهم باشیم رضای عزیزم. دوست شما حضرت ظرفی

کلمه

سلام و درود يا علی مدد