هواشناسی!

.

چون صاعقه

                    درکوره ی بی صبری ام

                                                      امروز

                                                               ازصبح که برخواسته ام

                                                                                                   ابری ام

                                                                                                                امروز

                                                                                                                                                              شفیعی کدکنی

/ 6 نظر / 16 بازدید
فاطمه

سلام اين روزا همه ابري هستن کاش می شد به راحتی ،مثل ابرای آسمون باريد.

دل شکسته

سلان خوبی اقا رضا مرسی از لطفتون موفق باشين فعلا

دل شکسته

دختري مي رفت ، پسري او را ديد و دنبال او روان شد . دختر پرسيد که چرا پس من مي آيي ؟ پسر گفت : برتو عاشق شده ام . دختر گفت : برمن چه عاشق شده اي ، خواهر من از من خوبتر است و از پس من مي آيد ، برو و بر او عاشق شو . پسر از آنجا برگشت و دختري بدصورت ديد ، بسيار ناخوش گرديد و باز نزد دختر رفت و گفت : چرا دروغ گفتي ؟ دختر گفت : تو راست نگفتي . اگر عاشق من بودي ، پيش ديگري چرا مي رفتي ؟ مرد شرمنده شد و رفت