لبخند لبخند


 
دو   شاخه   نرگست  ای یار دلبند             چه خوش عطری دراین ایوان پراکند

اگرصدگونه غم داری چو نرگس               به روی زندگی       لبخند       لبخند

                                                                                                             مشیری

/ 4 نظر / 13 بازدید
باران

بهار بهار پرنده گفت یا گل گفت؟ خواب بودیم و هیچکی صدایی نشنفت بهار بهار ...صدا همون صدا بود صدای شاخه ها و ریشه ها بود بهار بهار چه اسم آشنایی صدات میاد اما خودت کجایی؟ وا بکنیم پنجره ها رو یا نه؟ تازه کنیم خاطره ها رو یا نه؟ بهار اومد لباس نو تنم کرد تازه تر از فصل شکفتنم کرد بهار اومد با یه بغل جوونه عیدو آوورد از تو کوچه تو خونه (حیاط ما یه غربیل باغچه ی ما یه گلدون خونه ی ما همیشه منتظر یه مهمون) * بهار بهار یه مهمون قدیمی یه آشنای ساده و صمیمی یه آشنا که مثل قصه ها بود خواب و خیال همه بچه ها بود یادش بخیر بچه گیا چه خوب بود حیف که هنوز صب نشده غروب بود آخ که چه زود قلک عیدیامون وقتی شکست باهاش شکست دلامون * بهار اومد برفارو نقطه چین کرد خنده به دلمردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهارو دوس داشت وا شدن پنجره ها رو دوس داشت بهار اومد پنجره ها رو وا کرد منو با حس دیگه آشنا کرد یه حرف یه حرف، حرفای من کتاب شد حیف که همه ش سووال بی جواب شد دروغ نگم هنوز دلم جوون بود که صب تا شب دنبال آب و نون بود * بهار اوم

باران

بهار اومد برفارو نقطه چین کرد خنده به دلمردگی زمین کرد چقدر دلم فصل بهارو دوس داشت وا شدن پنجره ها رو دوس داشت بهار اومد پنجره ها رو وا کرد منو با حس دیگه آشنا کرد یه حرف یه حرف، حرفای من کتاب شد حیف که همه ش سووال بی جواب شد دروغ نگم هنوز دلم جوون بود که صب تا شب دنبال آب و نون بود * بهار اومد اما با دست خالی به یه بغل شکوفه ی خیالی بهار بهار گلخونه های بی گل خاطره های مونده اون ور پل بهار بهار یه غصه ی همیشه منظره های مات پشت شیشه بهار بهار حرفی برای گفتن تو فصل بی حوصلگی شکفتن * بهار بهار پرنده گفت یا گل گفت ما شنیدیم هر کسی خوابه نشنفت بهاران خجسته باد... [گل]

...

زرشک ...