هيچ نداريد اگر که ...

..

ای همه مردم !! دراین جهان به چه کارید؟

 عمر گرانمایه را چگونه گزارید؟

هرچه به عالم بود اگر به کف آرید

هیچ ندارید اگرکه عشق ندارید

وای  شما !!!  دل به عشق اگر نسپارید

                          گر به ثریا رسید ...هیچ نیرزید

                                                                     عشق بورزید..

                                                                                          دوست بدارید!

                                                                                                                                                                 مشیری

/ 7 نظر / 20 بازدید
لاله

تو هم ای خوب من! اين نکته به تکرار بگو! اين دلاويزترين شعر جهان را،همه وقت نه به یک بار و به ده بار که صد بار بگو! (دوستم داری)را از من بسيار بپرس (دوستت دارم) را با من بسیار بگو! مشیری

دكتر داود بيات

با سلام و تشکر از محبت های شما استفاده کردم سلیقه ی خوبی دارین موفق باشین به روز شدین مطلع بفرمایین با تشکر

باران محسني

تو را به راستي، تو را به رستخيز مرا خراب کن! که رستگاري و درستکاري دلم به دستکاري همين غم شبانه بسته است که فتح آشکار من به اين شکست هاي بي بهانه بسته است ...

کمی پنجره

شاعرا هم اگه نباشن اين مفاهيم برای هميشه از بين می ره!

ياسمی

سلام آقا رضا استفاده کرديم و لذت بردیم قربان از اين همه طنز و جد و شعر و... سر بلند باشيد

فاطمه

سلام راستش شعر قشنگی اما جای فکر زياد داره....... شما خودتون واقعا به اين نتيجه رسيديد؟